QUẢNG CÁO TRÊN DI ĐỘNG

Dịch vụ Quảng cáo trên Điện thoại di động

Tại sao chọn quảng cáo trên điện thoại di động? Theo thống kê Việt Nam có trên 42 triệu người dùng internet và có trên 35 người triệu  dùng thông qua các thiết bị di động. Lượng tìm kiếm trên các thiết bị di … xem